UnatOure | Turistička atrakcija

Snimanje Dronom

Snimanje rafting spusta

UnatOure vam nudi  usluge video snimanja i fotografiranja pomoću drona iz zraka upotpunjujući tako vaš doživljaj  prilikom Vašeg raftinga. Fotografije i video snimke iz zraka daju potpuno novu i atraktivnu perspektivu objekata, rjeke i vašeg događaja na raftingu. Za veće grupe ova usluga je besplatna.

Gdje se nalazimo ?

Translate »